Tamar Bastiaan
English version
Universiteit  Holland          Utrecht Law College Universiteit (ULC) (2011 - 2015)

Basisonderwijs                  De Schakel  IJsselmuiden (1997 - 2005)
Voortgezet onderwijs        Gymnasium Almere College Kampen (2005 - 2011)
- Eindexamen vakken

- Profielwerkstuk:  De gevolgen van de hereniging van Berlijn in bouwkunst,
Nederlands - Engels (Cambridge) - Latijn (Klassiek) - Wiskunde B - Economie
Management and Organisatie - Geschiedenis - Filosofie - KCV


- Studie profiel:    Economy & Maatschappij
sociale zekerheid en communicatie in de samenleving.
- Studies:
1. Intelectueel Eigendom.
2. Contractenrecht.
3. Mededingingsrecht.
University UK                     University van Cambridge (2015 - 2016)
Universiteit  Holland           Universiteit Utrecht (2016 - 2017)

- Studie: Master Cum Laude Onderneming & Recht
Track:   International Business